Welcome

WELCOME MY FRIENDS

Friday, 8 July 2011

Sinopsis Aplikasi komputer dalam pengajaran bahasa

Yahya Othman menulis bahawa pengajaran bahasa dengan komputer adalah antara kaedah pengajaran yang dianggap bersesuaian dengan keperluan pendidikan kini. Ia berkesan kerana dikatakan mampu mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru dan penguasaan murid .Persoalannya, benarkah begitu ? Adakah semua guru bahasa mampu ?Kajian ini memberi penekanan kepada penyediaan bahan pengajaran multimedia, penggunaan internet, pembinaan laman web yang kurang diberi perhatian. Kedua, kesan pengajaran BM menggunakan komputer kepada pelajar agak positif terutama murid cerdas. Ketiga, kekangan utama yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan pengajaran dan pelajar kurag berminat dalam pembelajan.

No comments:

Post a Comment