Welcome

WELCOME MY FRIENDS

Friday, 23 September 2011

Perutusan kemerdekaan ke-54

Teks Perutusan Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong Sempena Sambutan Ulang Tahun kemerdekaan Negara ke-54 Tahun 2011

TITAH
SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN IBNI AL-MARHUM SULTAN MAHMUD
AL-MUKTAFI BILLAH SHAH
SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN
KEMERDEKAAN NEGARA
KALI KE-54
Bismillahir Rahmannir Rahim, Al-hamdulillahi Rabbil „Alamin, Wabihi Nasta‟in.
Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh dan salam sejahtera. Beta memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata‟ala atas limpah dan kurnia-Nya, dapat Beta dan seluruh rakyat menyambut dan meraikan Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kali Ke- 54 pada tahun ini. Pada hari yang penuh bersejarah ini, Beta ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kerajaan dan rakyat Beta yang telah berjaya mengekalkan kemerdekaan, kemakmuran dan kesejahteraan negara yang tercinta ini.
2. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan kini di ambang negara maju serta dikenali di peringkat antarabangsa,
faktor-faktor seperti kestabilan dari sudut politik, ekonomi dan sosial perlu kita kekalkan. Lantaran itu, beta ingin menyeru seluruh rakyat beta agar suasana harmoni dan perpaduan yang kita kecapi selama ini, terus dikekalkan agar keamanan dan kesejahteraan negara tercinta ini akan terus dinikmati. Seluruh rakyat jelata perlulah berganding bahu dan saling memahami dengan mengenepikan kepentingan diri tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Hal yang demikian, dapat memupuk semangat muhibah dalam kalangan masyarakat berbilang kaum.
3. Sejarah perjuangan tokoh-tokoh tanah air perlu kita sanjung dan hargai. Malah, rakyat kini perlu mencontohi perjuangan mereka yang berwawasan kerana kemakmuran negara pada hari ini adalah hasil daripada titik peluh mereka. Namun begitu, kemerdekaan yang dikecapi telah dapat dikekalkan hasil kerjasama dan kesetiaan seluruh rakyat jelata, khususnya Pasukan Keselamatan. Justeru, pada detik bersejarah ini, beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pasukan Keselamatan.
4. Sehubungan dengan ini, Beta berharap murid-murid dapat menanam semangat juang yang kental bagi mempersiapkan diri mempertahankan bangsa dan negara pada hari muka. Lantaran itu, generasi muda pada hari ini harus mampu menangkis segala ancaman yang cuba merencatkan keharmonian negara. Mereka perlu bertanggungjawab memastikan nikmat kemerdekaan seperti kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran akan terus dinikmati sehingga ke generasi akan datang.
5. Rakyat juga perlu berbangga menjadi warganegara Malaysia yang hidup aman dan makmur walaupun rakyatnya yang hidup berbilang kaum tetap mengamalkan sikap saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Sejarah telah membuktikan bahawa rakyat sesebuah negara yang mempunyai perasaan sentimen dan prejudis kaum dalam kehidupan mereka telah menyebabkan negara mereka menjadi hancur dan berada dalam keadaan kucar kacir. Oleh yang demikian, Beta berharap seluruh warganegara sentiasa mementingkan perpaduan
antara kaum agar keamanan dan kesejahteraan negara akan terus terjamin. 6. Beta berharap demi kelangsungan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, rakyat perlu mempunyai sikap bertanggungjawab dan prihatin dalam melaksanakan tugas masing-masing. Pemimpin perlu sedar akan peranan dan kepimpinan mereka untuk membawa kesejahteraan. Beta juga berasa bangga kerana parti-parti politik yang telah dipilih untuk membentuk Kerajaan pada hari ini, telah melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang terpikul pada bahu mereka dengan penuh komited. Dengan ini, Beta amat bersetuju dengan gagasan 1Malaysia- Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan. Oleh hal yang demikian, semua pihak hendaklah berfikiran matang, rasional dan berintegriti agar dapat menyokong kepimpinan yang membawa kepada kemajuan, kesejahteraan dan perpaduan rakyat.

7. Sebagai warganegara yang merdeka, semangat jati diri dan kekitaan yang tinggi perlu ada demi mendaulatkan perlembagaan dan undang-undang negara. Walau dari pelosok mana kita datang, walau dari etnik dan keturunan mana kita dilahirkan, walau apa anutan agama, kita masih mempunyai kesamaan, iaitu menjunjung Perlembagaan dan Rukun Negara yang sama. Sikap ini akan menjadikan kita, satu bangsa yang bermaruah dan sentiasa dipandang tinggi, dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Malah, kedaulatan negara dapat dipertahankan daripada anasir-anasir yang cuba mengganggu-gugat.
8. Usaha-usaha ke arah melahirkan generasi muda berilmu dan berkemahiran perlu dipertingkatkan lagi selaras perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) pada masa ini. Para pendidik perlu melahirkan generasi muda yang dapat memanfaatkan ilmu ICT agar dapat melahirkan modal insan berkualiti yang mampu membangunkan negara. Oleh itu Beta berharap segala kemudahan ICT yang disediakan oleh Kerajaan
dapat dimanfaatkan secara optimum dan bijaksana. Dalam hal ini, objektif pendidikan hendaklah dihayati sepenuhnya bagi mengelakkan segala gejala negatif . 9. Pembentukan sahsiah yang baik dapat dihasilkan menerusi didikan agama dan moral. Beta yakin, didikan ini mampu melahirkan modal insan yang berakhlak dan berfikiran rasional. Justeru, Beta menyeru seluruh warga pendidik memberikan perhatian terhadap didikan agama dan moral dalam kalangan murid. Hal ini kerana menjadi satu tanggungjawab besar guru-guru melahirkan remaja yang berjiwa murni dan bertanggungjawab.
10. Seterusnya, bagi merealisasikan gagasan 1Malaysia, Beta menyeru seluruh rakyat jelata sama ada pemimpin atau rakyat biasa memupuk semangat kekitaan, satu bangsa dan satu negara. Menerusi semangat ini, kita dapat menghindari rasa tidak puas hati, sentimen perkauman dan prejudis. Sebaliknya, rasa cinta
kepada negara akan tersemai dan sebati dalam jiwa rakyat jelata. Inilah senjata untuk kita menghadapi petualang yang ingin menghancurkan negara. 11. Pada masa yang sama, konsep wasatiah ataupun bersederhana perlu diamalkan dalam semua aspek kehidupan. Kesederhanaan dalam segala aspek akan menjadi kunci kepada kejayaan dan kemakmuran rakyat berbilang kaum. Menerusi sikap bersederhana, segala urusan dapat dilaksanakan tanpa mengundang sebarang konflik.
12. Pada hari yang bersejarah ini, Beta ingin menzahirkan harapan agar Bidang Keberhasilan Negara (NKRA) dan Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dan Model Ekonomi Baharu (ETP) dapat direalisasikan dengan jayanya. Oleh itu Beta menyeru, semua pihak berganding bahu dan bersama-sama mengembleng tenaga bagi mencapai matlamat ini. Beta percaya,
melalui kesepakatan dan kerjasama ini akan membawa manfaat kepada rakyat dan negara. 13. Bersempena sambutan Ulang Tahun Kemerdekaan Kali Ke-54, Beta menyeru pendidik dan murid-murid supaya menghayati erti kemerdekaan. Tingkatkanlah semangat patriotisme dengan menjunjung Perlembagaan demi menjaga kedaulatan negara tercinta. Marilah hayati pepatah “Di Mana Bumi Dipijak, Di Situ Langit Dijunjung”. 14. Akhir titah, Selamat Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Malaysia yang ke-54. “1Malaysia: Transformasi Berjaya Rakyat Sejahtera.”
Sekian ,, Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

sumber : http://www.moe.gov.my/?id=13&aid=2150


No comments:

Post a Comment